Argentinosaurusom

Argentinosaurusom

Najväčší pohyblivý dinosaurus na svete!

Jediný takýto exemplár na svete na vás čaká v Parku pohyblivých dinosaurov. Argentinosaurus je najväčší nájdený dinosaurus, ktorý patrí do rodiny sauropodov z čeľade tyrannosaurov. Zaujímavé je, že žil na území dnešnej Južnej Ameriky v období kriedy, asi pred 97-93,5 miliónmi rokov. Vedci odhadujú, že by mohol vážiť asi 80-100 ton, s výškou 113 metrov a dĺžkou 44 metrov. Špecialisti sú toho názoru, že vďaka vzduchu, ktorý z veľkej časti vypĺňal jeho kosti a rebrá, mohol dosahovať až také impozantné tvary. Argentinosaurus bol jedným z najväčších suchozemských dinosaurov svojej doby.

Skameneliny tohto obra objavil jeden z výskumníkov, Guillermo Heredio v roku 1987. Najprv si myslel, že sú to skamenené kmene stromov. Mýlil sa. Ukázalo sa, že ide o obrovské pozostatky Argentinosaura.
Dinosaury tohto druhu žili v skupinách asi 30 jedincov. Vďaka objavu taktiež skamenelých odtlačkov nôh dnes vieme, že sa v takýchto stádach pohybovali jedným smerom. Menší a slabší jedinci sa zvyčajne nachádzali v strede skupiny a starší zodpovedali za ich bezpečnosť. Tu stojí za zmienku, že Argentinosaurus patril do skupiny bylinožravých dinosaurov, a preto bol dodatočne zraniteľný voči útokom silnejších predátorov. V takýchto stádach najčastejšie hľadali potravu.

Ďalšie Atrakcie

Vnútorné detské ihrisko "Klockowo"
Kŕmenie dinosaura Česia
Giganotosaurus
Plesiosaurus
Zóna Chestera
Dinosaurus Michal
Omeizaur
Rodzina T-Rexów
Wuerhozaury
Stavenisko Koparkowo
Rodina Ornitolestov
Styracosaurus
Park pohyblivých dinosaurov
Vykopávky
Nástenná maľba Mikołaja Rejsa
Osada primitívneho človeka a mamut